Tuesday, April 15, 2008

Grete on Meta Grete !


A book by Grete Waitz, my dog's namesake, on Meta Grete!

No comments: